Wij maken onderscheid tussen de onderstaande onderhoudscontracten.
Comfort:
Houd in dat uw toestel jaarlijks wordt gecontroleerd en onderhouden
volgens voorschriften van de fabrikant.
Bij storingen worden voorrijkosten, materiaal en arbeidsloon in rekening gebracht.
Comfort extra:
Houd in dat uw toestel jaarlijks wordt gecontroleerd en onderhouden
volgens voorschriften van de fabrikant.
Bij storingen worden géén voorrijkosten en arbeidsloon in rekening gebracht.
Materialen worden wel doorberekend.

Bij ketels ouder dan 5 jaar, voeren wij eerst een nulbeurt (inspectiebeurt) uit, waarbij wij controleren of het toestel kan worden geaccepteerd.
Het tarief van deze nulbeurt bedraagt € 50,- incl. BTW en de evt. te vervangen pakkingen.
Bij het aangaan van het abonnement dient de installatie storingsvrij te zijn. Indien dit niet het geval is, dan worden reparatiekosten in rekening gebracht.
Na acceptatie treedt de overeenkomst in werking en ontvangt u € 20,- korting op de uitgevoerde nulbeurt.           
Aansluitend aan de nulbeurt (inspectiebeurt) wordt direct de eerste onderhoudsbeurt uitgevoerd.
Hierna wordt het toestel opgenomen in de reguliere onderhoudsplanning.